logo Augur


Analýzy

Analýza potřebnosti sociálních služeb

MINSS® (monitoring indexes of need for social services) je speciální analytický produkt AUGUR Consulting.

Číst více...

Audity – auditní šetření v sociální oblasti

Audit kvality poskytování sociálních služeb
Procesní audit, který pokrývá všechny oblasti fungování sociální služby (strategii rozvoje, řízení, personálie, vzdělávání zaměstnanců, financování, spolupráci s dalšími aktéry a partnery atd.).

Výzkumy a poradenství v sociální oblasti, sociální analýzy

Výzkumy a analýzy v sociální oblasti.
Poradenství v oblasti sociální politiky a sociální práce.

Číst více...

Analýza statistických dat

Získaná data jsou analyzována prostřednictvím řady statistických postupů.

Číst více...
Scroll to Top