logo Augur


Filosofie firmy

Společnost AUGUR Consulting vychází při své práci mimo jiné z následujících deseti premis:

  1. DIALOG, který vede k pochopení a porozumění požadavků klienta prostřednictvím intenzivní a otevřené komunikace.
  2. KOMPLEXNOST A EFEKTIVITA ŘEŠENÍ - zvolení optimální metodologie a postupů, které povedou k naplnění požadavků klienta se zohledněním efektivně vynaložených prostředků na realizaci projektu.
  3. DŮVĚRNOST A EXKLUZIVITA DAT, která vychází z etického rozměru i smluvních garancí.
  4. FLEXIBILNÍ, INTENZIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k požadavkům klienta.
  5. PROFESIONALITA ŘEŠITELSKÉHO TÝMU, výběr vhodného složení týmu se zohledněním odbornosti jeho členů.
  6. KAPACITA A KVALITA TAZATELSKÉ SÍTĚ, odbornost, průběžné proškolování, komunikace a práce s tazateli.
  7. DODRŽOVÁNÍ PŘÍSNÝCH STANDARDŮ ETIKY A KONTROLY PRÁCE tazatelů i členů řešitelského týmu.
  8. KVALITA TECHNICKÉHO A SOFTWAROVÉHO ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI průběžná modernizace a technologické inovace, nabídka nových metod sběru dat CATI, CAPI
  9. ZŘETELNOST A UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST ZPROSTŘEDKOVANÝCH VÝSTUPŮ, dat a z nich vyplývajících jednoznačných doporučení, včetně osobní prezentace zjištění u klienta.
  10. MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ při aplikaci zjištění a jejich uvádění do praxe.
Scroll to Top