logo Augur


Poradenství v oblasti sociální politiky a sociální práce

Poradenství v oblasti sociální politiky a sociální práce

  • V oblasti transformace a optimalizace sítí sociálních služeb (tzv. síťování sociálních služeb).
  • V oblasti financování sociálních služeb s využitím sofistikovaných přístupů a metod např. Benchmarking nebo BSC Balanced Scorecard.
  • V oblasti zavádění standardů kvality v sociálních službách.
  • V oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
  • A v dalších oblastech sociální politiky a sociální práce.
Scroll to Top