logo Augur


Poradenství v sociální oblasti

Rámcový výčet témat a nabídka služeb:

 • Příprava nového komunitního plánu sociálních služeb.
 • Zajištění empirických aktivit a výzkumů v oblasti identifikace potřeb obyvatel v sociální oblasti.
 • Vypracování metodiky hodnocení poskytovatelů sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb a jejich financování.
 • Zajištění analýz mezi poskytovateli sociálních služeb.
 • Příprava SWOT analýzy ve spolupráci se zástupci tzv. triády.
 • Formulace priorit v sociální oblasti a návrh postupů pro jejich dosažení.
 • Strategický plán rozvoje sociálních služeb.
 • Procesní audit služby.
  • Audit kvality služby.
  • Personální audit.
  • Finanční audit.
 • Plán rozvoje kvality služby.
Scroll to Top