logo Augur


Terénní sběr dat

Terénní sběr dat a pronájem tazatelské sítě

Možnost zajištění terénních sběrů dat pro Vaše potřeby

  • Vzhledem ke kvalitě, početnosti, strukturaci, zkušenostem a potenciálu naší sítě tazatelů jsme připraveni zajistit terénní sběr dat - dotazování libovolné cílové skupiny kdekoli na území České a Slovenské republiky.
  • Služby naší tazatelské sítě nabízíme společnostem, které nedisponují vlastní tazatelskou sítí, nebo jejichž tazatelská síť nemá pro konkrétní výzkumnou akci dostatečnou kapacitu. Jsme schopni zabezpečit terénní fázi sběru dat. Obdobné služby zabezpečujeme také pro řadu reklamních agentur nebo pro velké komerční subjekty, které si primární data vyhodnocují sami. Samozřejmostí je smluvní exkluzivita dat.

Početnost a struktura tazatelské sítě

  • Společnost AUGUR Consulting disponuje vlastní tazatelskou sítí 725 externích spolupracovníků - tazatelů na území České a Slovenské republiky. Tazatelská síť je strukturována do všech krajů České a Slovenské republiky a zohledňuje všechny typy sídel z hlediska jejich velikosti.
  • Pro účely dotazování zahraničních respondentů disponuje naše společnost počtem 73 tazatelů, kteří mají jazykové schopnosti umožňující takové dotazování realizovat.
  • Pro účely dotazování význačných osobností (představitelé firem, podniků, institucí, municipalit apod.) má společnost AUGUR Consulting 82 expertních tazatelů s vysokoškolským vzděláním, vysokou kulturou vystupování a komunikativních dovedností, psychologickými návyky a zkušenostmi takto náročné cílové skupiny dotazovat.
  • V jednotlivých krajích působí tzv. krajští koordinátoři tazatelské sítě a celou tazatelskou síť řídí správce tazatelské sítě.

Systém školení a zajištění validity dat

  • Všichni tazatelé AUGUR Consulting prošli vstupním instruktážním školením. Z jednotlivých instruktáží jsou doložitelné protokoly se všemi náležitostmi (průběh školení, seznam účastníků s jejich kontakty a podpisy, datum, školitelé, výsledek zkušebního testu atd.).
  • Tazatelská síť je každoročně dále průběžně doškolována a obměňována.
  • V rámci jednotlivých průzkumů mají tazatelé vždy k dispozici speciální podrobnou instruktáž. Většina dotazníkových akcí je adresná na základě tzv. slosovatelných kupónů o ceny a dalších procedur.
  • Po ukončení terénní fáze sběru dat je náhodně vybraný vzorek respondentů podrobován kontrole. Z kontrolních akcí jsou pořizovány protokoly.
Scroll to Top