logo Augur


Výzkumy a průzkumy

Výzkum veřejného mínění pro státní správu, média a další organizace

Pro oblast samosprávy - města a vyšší územně samosprávné celky - kraje.
Výzkum veřejného mínění pro orgány státní správy.

Číst více...

Sociologická šetření s ad hoc tematickým zaměřením pro oblast samosprávy - kraje a města

Sociologický průzkum sledující problematiku kriminality, pocit bezpečí a ohrožení obyvatel konkrétního kraje, města nebo lokality.
Sociologický výzkum jako součást strategického řešení rozvoje kraje, města nebo lokality.

Číst více...

Průzkum trhu a marketingový výzkum

Osobní dotazování, face-to-face dotazování (PAPI - Paper And Pen Interviewing).
Osobní dotazování prováděné za pomocí počítače (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).
Telefonické dotazování (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing)
On-line dotazování (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing)

Číst více...

Terénní sběr dat a pronájem tazatelské sítě

Možnost zajištění terénních sběrů dat pro Vaše potřeby.
Početnost a struktura tazatelské sítě.
Systém školení a zajištění validity dat.

Číst více...

Výzkumy v sociální oblasti, sociální analýzy

Výzkumy a analýzy v sociální oblasti a ad hoc tematickým zaměřením pro oblast samosprávy - kraje a města.

Číst více...
Scroll to Top