logo Augur


Výzkumy v sociální oblasti, sociální analýzy

VÝZKUMY A ANALÝZY V SOCIÁLNÍ OBLASTI s ad hoc tematickým zaměřením pro oblast samosprávy - kraje a města

  • Výzkumy v oblasti Komunitního plánování sociálních služeb KPSS.
  • Výzkumy jednotlivých skupin uživatelů sociálních služeb.
  • Výzkumy mezi seniory.
  • Výzkumy jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením.
  • Výzkumy cílové skupiny rodina a mládež do 26 let.
  • Výzkumy mezi cílovými skupinami osob ohrožených sociálním vyloučením.
  • Výzkumy mezi poskytovateli sociálních služeb.
  • Výzkumy mezi zadavateli sociálních služeb.
  • A další.
Scroll to Top