Loading...
logo Augur

 • slidebg1
  Analýzy. Výzkumy. Poradenství. IT aplikace.
  AUGUR Consulting je profesionální českou agenturou,
  která svým klientům nabízí více než 25 let komplexní služby v oblastech:
  výzkumy veřejného mínění, průzkumy trhu, marketingové
  výzkumy a analýzy.

  AUGUR Consulting se specializuje také na výzkumy, průzkumy,
  analýzy a poradenství v sociální oblasti.
  ––>
 • slidebg1
  Analýzy. Výzkumy. Poradenství. IT aplikace.
  AUGUR Consulting dodává a vyvíjí podle ad hoc požadavků klientů speciální
  softwarové aplikace pro sociální oblast a zdravotnictví jako např. krajský
  informační systém sociálních služeb, benchmarkingová aplikace, elektronický
  katalog sociálních služeb pro kraje a obce nebo jednotlivé moduly komplexních
  řešení jako např. podpora pro výpočet vyrovnávací platby, krajská síť
  sociálních služeb, dotační řízení kraje a obcí atd.
  ––>

Analýzy. Výzkumy. Poradenství. IT aplikace.

AUGUR Consulting je profesionální českou agenturou, která svým klientům nabízí více než 20 let komplexní služby v oblastech: výzkumy veřejného mínění, průzkumy trhu, marketingové výzkumy a analýzy.

AUGUR Consulting se specializuje také na výzkumy, průzkumy, analýzy a poradenství v sociální oblasti.

AUGUR Consulting dodává a vyvíjí podle ad hoc požadavků klientů speciální softwarové aplikace pro sociální oblast a zdravotnictví jako např. krajský informační systém sociálních služeb, benchmarkingová aplikace, elektronický katalog sociálních služeb pro kraje a obce nebo jednotlivé moduly komplexních řešení jako např. podpora pro výpočet vyrovnávací platby, krajská síť sociálních služeb, dotační řízení kraje a obcí atd.

Co děláme


Mezi portfolio služeb, které nabízíme klientům, patří:

Analýzy a audity

Společnost AUGUR Consulting realizuje ročně desítky analýz, především v sociální oblasti a zdravotnictví. V uplynulém roce jsme uskutečnili např. 50 auditů v zařízeních poskytovatelů registrovaných sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou. Jednalo se nejen o audity kvality, ale také procesní audity v oblasti řízení, personální oblasti a ekonomiky. Současně zabezpečujeme analýzy marketingového typu pro komerční subjekty, v řadě případů pro nadnárodní společnosti.

Přejít na "Analýzy a audity"

Výzkumy, průzkumy

Jedná se o výzkumy sociologického typu, výzkumy veřejného mínění např. na lokální úrovni (pro obce), krajské úrovni nebo výzkumy celorepublikové s ad hoc tematickým zaměřením. Současně zajišťujeme průzkumy a výzkumy trhu v různých oblastech národního hospodářství. Participujeme také na výzkumných projektech ve spolupráci s celou řadou akademických pracovišť, univerzit a vysokých škol.

Přejít na "Výzkumy a průzkumy"

Poradenství v sociální oblasti

Jedná se především o poradenství v sociální oblasti, poradenství v oblasti KPSS. Poradenství je realizováno podle požadavků klientů (odborná podpora, supervize, konzultace, mentoring, tréning, facilitace). Poradenství může být poskytováno face to face formou, ale také formou mailingu, formou videokonferencí atd.

Přejít na "Poradenství v sociální oblasti"

IT aplikace a informační systémy pro sociální oblast

AUGUR Consulting může nabídnout praxí prověřená komplexní řešení modulárních informačních systémů především v sociální, ale i zdravotní oblasti. Jedná se o Krajské informační systémy sociálních služeb pro reporting, historizaci, kontrolu, analýzu a prezentaci dat s možnosti sdílení těchto dat v rámci jednotlivých přístupových úrovní. Jedná se např. o benchmarkingovou aplikaci, která je důležitá pro správu a optimalizaci krajských sítí sociálních služeb s přesahem do jejich efektivního financování, dále pak např. modul pro výpočet vyrovnávací platby, modul pro dotační řízení obcí, elektronické katalogy sociálních služeb na krajské a obecní úrovni a celou řadu dalších aplikací podle potřeb klientů.

Přejít na "IT aplikace a informační systémy pro sociální oblasti"

Pro koho děláme


Naši klienti se rekrutují z oblastí:

Samospráva

Spolupracujeme s řadou krajů České republiky a desítkami měst a obcí. Přizpůsobujeme se aktuálním potřebám našich partnerů v oblasti výzkumů, analýz, poradenství a IT služeb.

Přejít na reference

Státní správa

Pro naše klienty ze státní správy zabezpečujeme široké portfolio činností, od průzkumů a specificky zaměřených analýz až po poradenství, např. při formulaci a přípravě nové legislativy.

Přejít na reference

Komerční subjekty

Mezi klienty z komerční sféry patří mj. také nadnárodní společnosti. S řadou komerčních subjektů spolupracujeme dlouhodobě, zejména v oblastech průzkumů trhu, marketingových aktivit, správy obchodních databází atd.

Přejít na reference

Akademická sféra

Pravidelně spolupracujeme s vědeckými pracovišti po celé České republice. Podílíme se na výzkumných záměrech z mnoha vědních oborů, např. sociologie, ekonomiky, marketingu, historie, ekologie a dalších.

Přejít na reference

BENCHMARKINGOVÁ APLIKACE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

ELEKTRONICKÝ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - pro kraje

ELEKTRONICKÝ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - pro obce

ANALÝZA RELATIVNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V GEOGRAFICKY VYMEZENÝCH ÚZEMÍCH

Monitoring indexes of need for social services - Microsite.

5 DŮVODŮ PROČ ZVOLIT AUGUR CONSULTING?

Společnost AUGUR Consulting vychází při svých činnostech mimo jiné z následujících premis:

Klademe důraz na pochopení a porozumění požadavků klienta prostřednictvím intenzivní a otevřené komunikace.
Klíčem k úspěchu je zvolení optimální metodologie a postupů, které povedou k naplnění požadavků klienta se zohledněním efektivně vynaložených prostředků na realizaci projektu.
Základním stavebním kamenem vzájemné spolupráce je důvěrnost a exkluzivita dat, která vychází z etického rozměru i smluvních garancí.
Garantujeme flexibilní, intenzivní a individuální přístup po celou dobu realizace projektů.
Realizační tým vybíráme především se zohledněním odbornosti členů týmu a jejich zkušeností s daným typem zakázky.
Scroll to Top