logo Augur


Specifické výzkumy

Specifické výzkumy realizované s využitím speciálních metod a technik

UPE - Utajená hodnocení

  • Pomocí analýz a případného tréninku dovedností v oblastech zjištěných slabých stránek se dlouhodobě zvýší kvalita poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků zadavatele.
  • UPE - Undercover Performance Evaluations (utajené hodnocení zaměstnanců) je moderní metoda umožňující pomocí speciálně školených spolupracovníků vystupujících v utajení v úlohách běžných – typických návštěvníků úřadu objektivně zhodnotit chování a vystupování zaměstnanců v reálných situacích. Tato metoda je obdobou Mystery shopping (utajeného nákupu), který frekventovaně využívají především komerční subjekty.
  • Metoda UPE, kterou aplikuje naše společnost u institucí státní správy, samosprávy, příspěvkových organizací má propracovanou, sofistikovanou a prakticky ověřenou metodologii, která dokáže zadavateli zprostředkovat validní zpětnou vazbu včetně konkrétních návrhů na optimalizaci konkrétních momentů způsobu chování a vystupování u vybraných skupin zaměstnanců.

Bleskové výzkumy

  • Bleskový výzkum s výsledky do 48 hodin
  • Využití jedinečného panelu respondentů
  • Vhodné pro veřejnou sféru, výrobní a obchodní organizace a jiné
  • Nízká finanční náročnost
Scroll to Top